Covid-19

Vi opplever dessverre fortsatt et svært høyt press på verneprodukter berørt av Covid-19 situasjonen. Alle produsenter av spesielt åndedrettsvern og korttidsprodukter har problemer med å produsere og levere nok verneutstyr til markedet, og vi opplever å ha leveringsutfordringer på flere av disse produktene i denne perioden. Vi jobber intensivt med å opprettholde en så optimal leveringssituasjon som overhode mulig slik at våre forhandlere kan få sine bestilte varer fortløpende.

Det kan oppleves lange ledetider, spesielt på åndedrettsvern, korttidsbekledning og engangshansker. Kapasiten hos produsentene klarer i de fleste tilfeller ikke dekke det enorme behovet i det globale markedet. Etterspørselen er for tiden langt høyere enn tilbudet, og flere fabrikker har også måttet gjøre fordyrende tiltak i sin produksjon. Dette har også medført et svært ustabilt prisbilde som dessverre kan gi oss økte kostnader på enkelte aktuelle produkter. Prisnivået på korttidsprodukter er nå å betrakte som flytende, og vil kunne justeres på kommende leveranser. Uavhengig av når en bestilling er registrert.

Vær også oppmerksom på at det dessverre nå finnes en del aktører som forsøker å utnytte situasjonen ved å tilby produkter i markedet med ugyldig eller falsk dokumentasjon. Du risikerer å kjøpe piratkopierte produkter, produkter som mangler relevant dokumentasjon, produkter av uakseptabel kvalitet eller betale for varer som i realiteten ikke finnes. Handler du hos etablerte og seriøse aktører unngår du å bli lurt.

Produkter som ikke er relatert til beskyttelse mot Covid-19 vil i mindre grad være berørt av situasjonen.