Scansafe - Spesialist på personlig beskyttelse

Scan Safe AS er en av landets ledende spesialister på personlig verneutstyr og arbeidsklær. Våre produkter selges gjennom et landsomfattende nettverk av forhandlere og butikker, fra sør til nord.

Vi representerer i dag en rekke kvalitetsprodukter fra ledende produsenter. Dette kombinert med vår egen produksjon av egne varemerker, Jobmaster (klær og sko) og Jobsafe (hansker) gjør oss til en verdifull samarbeidspartner for våre forhandlere. Vårt mål er å til enhver tid være aktuelle og relevante i vårt sortiment, og kunne tilby velkjente kvalitetsprodukter.

I Fabrikkveien 18 på Forus i Stavanger har vi vårt hovedkontor og lager som er fylt opp med hansker, klær, fottøy og personlig verneutstyr.

Følg oss:


Våre varemerker og samarbeidspartnere: