Scansafe - Best på personlig verneutstyr

Scan Safe AS er en av landets ledende leverandører av personlig verneutstyr og arbeidsklær. Våre produkter selges gjennom et landsomfattende nettverk av forhandlere og butikker, fra sør til nord.

Vi representerer i dag en rekke kvalitetsprodukter fra ledende produsenter. Dette kombinert med vår egen produksjon av egne varemerker, Jobmaster (klær og sko) og Jobsafe (hansker) gjør oss til en verdifull samarbeidspartner for våre forhandlere. Vårt mål er å til enhver tid være aktuelle og relevante i vårt sortiment, og kunne tilby de beste og mest innovative produktene.

I Fabrikkveien 18 på Forus har vi vårt lager hvor ca. 2000 kvadratmeter er fylt opp med hansker, klær, fottøy og personlig verneutstyr.


Vi opplever dessverre fortsatt et svært høyt press på verneprodukter berørt av Covid-19 situasjonen. Alle produsenter av spesielt åndedrettsvern og korttidsprodukter har problemer med å produsere og levere nok verneutstyr til markedet, og vi opplever å ha leveringsutfordringer på flere av disse produktene i denne perioden. Vi jobber intensivt med å opprettholde en så optimal leveringssituasjon som overhode mulig slik at våre forhandlere kan få sine bestilte varer fortløpende.

Det kan oppleves lange ledetider, spesielt på åndedrettsvern, korttidsbekledning og engangshansker. Kapasiten hos produsentene klarer i de fleste tilfeller ikke dekke det enorme behovet i markedet globalt. Etterspørselen er for tiden langt høyere enn tilbudet, og flere fabrikker har også måttet gjøre fordyrende tiltak i sin produksjon. Dette har også medført et svært ustabilt prisbilde som dessverre kan gi oss økte kostnader på enkelte aktuelle produkter for kommende leveranser.

Vær også oppmerksom på at det dessverre nå finnes en del aktører som forsøker å utnytte situasjonen ved å tilby produkter i markedet med ugyldig eller falsk dokumentasjon. Du risikerer å kjøpe piratkopierte produkter, produkter som mangler relevant dokumentasjon eller betale for varer som i realiteten ikke finnes. Handler du hos etablerte og seriøse aktører unngår du å bli lurt.

Produkter som ikke er relatert til beskyttelse mot Covid-19 vil i mindre grad være berørt av situasjonen.