Åpenhetsloven

Scan Safe AS er nå i en prosess der vi tilpasser oss, og tilrettelegger vår drift i henhold til kravene i Åpenhetsloven. Vi har informert vår kinesiske representant om prosessen og kravene i loven, og bl.a. hvordan vi omstendelig skal sikre overholdelse av vår Code of Conduct. I tillegg vil vi forsikre oss om at våre eksterne leverandører også tilrettelgger sin virksomhet etter kravene. En sentral del av vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger vil være å kontinuerlig kartlegge vår leverandørkjede for å prioritere arbeidet med å forebygge, redusere og utbedre eventuell negativ påvirkning på menneskerettigheter.

Dokumentasjoner vil bli tilgjenglige på vår hjemmeside.