EN 172


DIN EN 172 er en spesialstandard for personlig øyevern og beskriver de nødvendige fysiske egenskapene til filtrene som brukes for å redusere blending fra solen i industriell bruk. Disse egenskapene er for eksempel mekaniske og optiske egenskaper ved og krav til solblendingsfiltre.

Generelle krav til personlig øyevern i samsvar med DIN EN 166 må også være oppfylt for at solblendingsfiltre skal være godkjent for industriell bruk. Solblendingsfiltre i samsvar med DIN EN 172 kan brukes enten som filtre i briller, eller som individuelle filtre, avhengig av bruksområde.

Takket være nyskapende teknologi kan solblendingsfiltre i samsvar med DIN EN 172 tilby perfekt fargepersepsjon kombinert med optimal beskyttelse.