EN 166


Den europeiske standarden DIN EN 166 gir en generell beskrivelse av alle krav til personlig øyevern. Vernebriller i samsvar med DIN EN 166 består av en innfatning og linser, som klassifiseres i følgende standarder som beskyttende linser og linser med filtereffekt.

Merking i samsvar med DIN EN 166:

Teknisk informasjon om vernebrillelinser er gitt i følgende rekkefølge i samsvar med EN 166:

  • Beskyttelsesklasse (kun filtre)
  • Produsentmerke
  • Optisk klasse (unntatt for tilleggslinser)
  • Sertifiseringsmerke (hvis aktuelt)
  • Symbol for mekanisk styrke
  • Symbol for ikke-overholdelse av smeltet metall

Mekanisk test i henhold til EN 166 (økt styrke) er utført, blant andre, ved å slippe en stålkule med diameter 22 mm på brilleglasset i en hastighet på 5,1 m/s. «S» angir at denne testen er utført.

Tilleggstest for beskyttelse mot partikler med høy hastighet:
En stålkule med diameter 6 mm er brukt og avfyrt på vernebrillen.
Lavenergistøt 45 m/s er merket med «F». (vernebriller, goggles, visirer)
Middels energistøt 120 m/s er merket med «B». (goggles, visirer)
Høyenergistøt 190 m/s er merket med «A». (visir)