EN 16350:2014


I en ATEX-sone (miljø med eksplosiv atmosfære) kan en gnist forårsaket av utladning av statisk elektrisitet fra en gjenstand skape en eksplosjon. Derfor må arbeidshansker utformes for ikke å samle statisk elektrisitet. Denne standarden gjelder krav til hansker i ATEX-soner.
Standarden stiller ytterligere krav til vernehansker som bæres i brennbare eller eksplosive områder.

Hanskens vertikale motstand (motstanden gjennom et materiale) utføres og måles gjennom teststandarden EN 1149-2, og hver måling skal være lavere enn kravet på 1,0x108Ω

Merk at de elektrostatiske dissipative vernehanskene bare er effektive hvis brukeren er jordet gjennom en motstand lavere enn 108Ω. Brukeren må derfor benytte tilstrekkelig klær og sko for å være permanent jordet for ikke å kunne avgi statisk elektrisitet.