EN 1149


Denne standarden er tilpasset verneklær, men brukes til å teste elektrostatiske egenskaper også på vernehansker.

Hansker som er testet og oppfyller kravene i denne standarden har elektrostatisk dissipative egenskaper (antistatisk).

Elektrostatiske egenskaper kan testes på forskjellige måter:

  • EN 1149-1 definerer testen for å måle overflatemotstand (Ω)
  • EN 1149-2 definerer testen for å måle vertikal motstand (Ω) Denne metoden brukes når du tester vertikal motstand i hanskestandarden EN 16350 (Vernehansker - Elektrostatiske egenskaper).
  • EN 1149-3 definerer testen for å måle ladningens forfallstid
  • EN 1149-5 definerer kriteriene for å hevde elektrostatisk dissipativitet (antistatisk)

Når du bruker vernehansker med elektrostatiske egenskaper, er det viktig å være ordentlig jordet. Derfor må passende klær og sko brukes i tillegg til hanskene, for å være permanent jordet og ikke være i stand til å avgi statisk elektrisitet.