EN 407:2004


EN 407:2004 - Vernehansker mot varme.

Denne standarden spesifiserer krav og testmetoder for hansker som skal beskytte mot varme.

Tallene ved piktogrammet angir resultatet av respektive test som inngår i standarden. Jo høyere tall, desto bedre beskyttelse.

  1. Materialets brannegenskaper. Man måler hvor lang tid materialet gløder, alternativt brenner, etter at det er antent med en gassflamme.
  2. Beskyttelse mot kontaktvarme. Hansken utsettes for temperaturer mellom +100°C og +500°C. Deretter måles det hvor lang tid det tar for innsiden av hansken å bli 10°C varmere enn den var i utgangspunktet (ca. 25°C). Tiden må være minst 15 sekunder for godkjenning.
  3. Beskyttelse mot åpen flamme. Her måles det hvor lang tid det tar å øke varmen på innsiden av hansken med 24°C ved hjelp av en gassflamme (80 kW/m2).
  4. Beskyttelse mot strålevarme. Her måler man gjennomsnittstiden for en varmegjennomtrengning på 2,5 kW/m2.
  5. Beskyttelse mot dråper av smeltet metall. Testen baseres på antallet dråper av smeltet metall som genererer en temperaturøkning mellom materialet og huden med 40°C.
  6. Beskyttelse mot smeltet metall. En PVC-film festes på baksiden av materialet som skal testes. Deretter helles flytende jern på materialet. Målingen utgjøres av hvor mange gram smeltet jern som kreves for å skade PVC-filmen.

TEST
NR 1 2 3 4
1 Etterbrenningstid Sekunder <20 <10 <3 <2
1 Etterglødningstid Sekunder Uendelig <120 <25 <5
2 Kontaktvarme Temp. °C etter 15 sekunder 100°C 250°C 350°C 500°C
3 Åpen flamme Sekunder <4 <7 <10 <18
4 Strålevarme Sekunder <5 <30 <90 <150
5 Dråper metall Antall dråper >5 >15 >25 >35
6 Flytende metall Gram 30 60 120 200