EN 420


EN 420:2003 – Vernehansker. Generelle krav og testmetoder

Alle vernehansker må oppfylle denne standarden. Standarden omfatter bl.a. følgende områder: Utforming og konstruksjon. Hanskene skal gi høyest mulig beskyttelse innenfor det tiltenkte bruksområdet. EN420 har ingen piktogram.

 • Hanskene skal i seg selv ikke være gjenstand for risiko, eller forårsake skade.
 • Hanskematerialet skal ha en pH-verdi innenfor 3,5 og 9,5.
 • Latekshansker skal testes på proteininnhold i henhold til EN 455-3
 • Krom VI-innholdet skal ikke overstige 3 mg/kg.
 • Produsenten skal informere om hansken kan inneholde allergifremkallende stoffer.
 • Hansker for å redusere risiko for elektrostatisk utladning må testes for egenskaper i henhold til EN 1149.
 • Størrelser skal være tilpasset gjeldende standard

Fingerfølsomhet:

Nivå er rangert i denne tabellen:

Bevegelses- Minste diameter (mm) på nål som kan plukkes
nivå opp ved bruk av hanske 3 ganger/30 sekunder
1 11.0
2 9.5
3 8.0
4 6.5
5 5.0

Størrelser:

Størrelser er beskrevet i denne tabellen:

EN 420 Tilsvarer Håndens omkrets/lengde Minste hanskelengde
6 XS 152/160 mm 220 mm
7 S 178/171 mm 230 mm
8 M 203/182 mm 240 mm
9 L 229/192 mm 250 mm
10 XL 254/204 mm 260 mm
11 XXL 279/215 mm 270 mm

Bruksanvisning:

Denne må inneholde:

 • Navn og adresse til produsenten eller representanten
 • Hanskebetegnelse
 • Tilgjengelige størrelser
 • CE-merking
 • Vedlikehold og oppbevaring
 • Anvisninger og begrensninger med hensyn til bruk
 • Navn og adresse til det tekniske kontrollorganet som har godkjent produktet