EN Normer


CE mark icon symbol, european certificate. CE logo manufacturer product sign europeene label quality.

EN 397 Industrihjelmer
Angir både fysiske krav og funksjonskrav. Fysiske krav gjelder blant annet materiale, konstruksjon og størrelse. Funksjonskrav gjelder blant annet støtabsorpsjon, sidestivhet og beskyttelse mot gjennomtrengning av skarpe gjenstander.

OBLIGATORISKE KRAV - Alle hjelmer sertifisert i samsvar med EN 397 må oppfylle disse kravene:

 • Støtdemping vertikalt. Beskyttelse mot fallende gjenstander: Skal motstå belastningen av et lodd på 5 kg fra 1 meters høyde (50 joule).
 • Gjennomtrengningsbestandighet (mot skarpe og spisse gjenstander). Skal motstå belastningen av spisst lodd på 3 kg fra 1 meters høyde (30 joule). Består av hjelmskall og innredning.
 • Flammebestandighet
 • Hakestroppen kan løsnes ved min. 15 kg og maks. 25 kg

VALGFRIEKRAV - En hjelm sertifisert i samsvar med EN 397, kan oppfylle disse kravene – de er imidlertid ikke obligatoriske krav:

 • Svært lave temperaturer,  merking på hjelm: –20°C eller –30°C
 • Svært høye temperaturer, merking på hjelm: +150°C
 • Elektrisk isolasjon, merking på hjelm:  440 VAC
 • Smeltet metall.  merking å¨hjelm: MM
 • Lateral deformering (sidestivhet), merking på hjelm: LD

EN 50365 Elektriske isolerte hjelmer for bruk i lavspenningsanlegg (1000V)
Standarden er anvendelig for elektrisk isolerende hjelmer for bruk ved arbeid under spenning eller nær ved spenningssatte deler på installasjoner med spenning ikke over 1000VAC eller 1500VDC.

Alle hjelmer må også oppfylle kravene i samsvar med EN 397.

 • Beskyttelse mot vekselspenning på opptil 1000 V (vekselstrøm), eller likespenning på opptil 1500 V (likestrøm)
 • Isolerende hjelmer må ikke inneholde noen ledende deler.
 • Ventilasjonsåpningene (hvis tilgjengelig) må ikke kunne komme i utilsiktet kontakt med strømførende deler.

EN 812 Letthjelmer for industri
Angir hvilke tester en letthjelm skal gjennomgå og tåle. Disse likner i stor grad på testene som en hjelm gjennomgår. Beskytter brukerens hode mot lettere støt, oppskraping o.l. Benyttes på steder hvor det ikke er fare for fallende gjenstander. Består som oftest av en caps eller lue med verneinnlegg, men kan også finnes integrert i annen type verneutstyr.

EN 12492 Klatrehjelmer
Hjelmer for fjellklatrere. Standard for krav til beskyttelse mot farer som kan oppstå under aktiviteter foretatt av fjellklatrere.

Beskyttelse mot farer som kan oppstå under aktiviteter som utføres av fjellklatrere – krav:

Hjelm som skal beskytte øvre del av brukerens hode ved klatring.

 • Beskyttelse mot fallende gjenstander: Skal motstå belastningen av et lodd på 5 kg fra 2 meters høyde.
 • Beskyttelse mot støt fra siden, forfra og bakfra: Skal motstå belastningen av et lodd på 5 kg fra 0,5 meters høyde (25 joule).
 • Beskyttelse mot penetrasjon: Skal motstå belastningen av et spisst lodd på 3 kg fra 1 meters høyde (30 joule).
 • Hakestroppen skal tåle en belastning på 50 kg.