Sundstrøm SR 599


Kombinert filter SR 599 er tiltenkt bruk i SR 500/SR 500 EX-vifte. Filteret er type A1BE2K1‑Hg-P3 R og gir beskyttelse mot følgende typer gasser og damper: Type A beskytter mot organisk gasser og damper, som løsemidler, med kokepunkt > +65 °C. Type B beskytter mot uorganiske gasser og damper, som klor, hydrogensulfid og hydrogencyanid. Type E beskytter mot syregasser og damper, f.eks. svoveldioksid og hydrogenfluorid. Type K beskytter mot ammoniakk og enkelte aminer, slik som etylendiamin. Type Hg beskytter mot kvikksølvdamp. Type Hg gir beskyttelse mot kvikksølvdamp. Maksimum brukstid: 50 timer. Type P3 R* beskytter mot alle typer partikkelforurensninger, f.eks. støv, damp og røyk. *R (Gjenbrukbar): Filteret er tiltenkt flere gangers bruk.

  • Godkjennelse: EN 12941:1998 + A2:2008, EN 12942:1998 + A2:2008
Art.nr. Str. EAN Enhet Eske Kartong
1381 - 7392203102739 Par 1 -

Mer info: