Sundstrøm SR 218-3


Gassfilter SR 218 Klasse 2, er designet for bruk med Sundström halvmaske og helmaske. Filteret er type A og gir beskyttelse mot organisk gass og damp, som løsemidler, med kokepunkt > +65°C. Gassfilteret kan enkelt kombineres med partikkelfilter SR510 P3 R for å også gi beskyttelse mot aerosoler (partikler), f.eks. ved spraymaling.

Passer til helmasker med filteradapter 280-3, og Sundströms halvmasker.

Samsvarer med EN 141:1990.

Observer at gassfilter klasse 1 kun kan brukes i konsentrasjoner opp til 0,1 volumprosent (1000 ppm) . Gassfilter klasse 2 kun kan brukes i konsentrasjoner opp til 0,5 volumprosent (5000 ppm) samt i miljøer med normalt oksygeninnhold (ca 20%).

Art.nr. Str. EAN Enhet Eske Kartong
4238 - 7392203202200 Stk 4 -

Mer info: