Støynivåer og krav


Skadelig støy er en kombinasjon av lydnivå og den tiden man oppholder seg i det. For eksempel gir 15 minutter i 100 dB(A) samme dose som 8 timer i 85 dB(A). Det er viktig å danne seg en oppfatning av all støy på arbeidsplassen. Bildet nedenfor viser noen eksempler.

Krav ved ulike støynivåer

Eksemplene nedenfor er basert på generelt europeisk lovverk og grenseverdier. Finn ut hva som gjelder i det landet eller på den arbeidsplassen du skal bruke beskyttelsen, siden kravene kan variere.

Støybekjempende tiltak, informasjon og kursing må gjennomføres, og arbeidstakeren må ha tilgang til hørselvern når:

  • Daglig støyeksponeringsnivå LEKS, 8h: 80 (dB)*
  • Impulstoppverdi LpCpeak: 135 (dB)***

Hørselvern må brukes, støydempende tiltak, informasjon og kurs må gjennomføres og hørselstest må tilbys når:

  • Daglig støyeksponeringsnivå LEKS, 8h: 85 (dB)*
  • Maksimal A-veid lydtrykksnivå LpAFmaks: 115 (dB)**
  • Impulstoppverdi LpCpeak: 135 (dB)***

Høyeste tillatte støynivå innenfor hørselvernet (når du har valgt hørselvern og regnet ut hvilket nivå du får til øret) er:

  • Daglig støyeksponeringsnivå LEKS, 8h: 85 (dB)*
  • Maksimal A-veid lydtrykksnivå LpAFmaks: 115 (dB) **
  • Impulstoppverdi LpCpeak: 135 (dB)***

OBS! Ved støynivåer over 95 dB må det gjennomføres en grundig støymåling for at du skal kunne velge riktig hørselvern.

* Daglig støyeksponeringsnivå LEKS,8h = en gjennomsnittsverdi målt over 8 timer.

** Maksimal A-veid lydtrykksnivå LpAFmaks = dette maksimale nivået må aldri overstiges (ved øret) verken med eller uten hørselvern ved enkelttilfeller. Disse verdiene måles med A-filter, som best gjenspeiler hvordan øret oppfatter lyd.

*** Impulstoppverdi = i motsetning til maksimal A-veid lydtrykksnivå er impulslyd et meget kraftig lydtrykk med kort varighet, for eksempel et geværskudd, som oftest er for raskt til at vi kan oppfatte det reelle nivået. Det er dette som gjør impulslyd ekstra farlig. Impulslyd måles med C-filter. C-filter brukes også ved HML-beregning siden det, i motsetning til A-filter, tar større hensyn til blant annet lavfrekvent støy.