Sundstrøm SR 292


SR 292 filterelement er tiltenkt bruk med Sundström trykkluftsrenser SR 99-1. Type A beskytter mot oljer, organisk gasser og damper, slik som løsemidler, med kokepunkt > +65 °C. Type P3 beskytter mot alle typer partikkelforurensninger, f.eks. støv, damp og røyk.

Art.nr. Str. EAN Enhet Pakke Kartong
1650 - 7392203520014 Stk 1 -

Mer info: