Sundstrøm SR 200 Airline PC


Sundström SR 200 Airline er et pusteapparat som leveres med en konstant luftstrøm og er utformet for tilkobling til en trykkluftforsyning. Den unike egenskapen ved SR 200 Airline er omfanget av mulig filterbackup. Pusteslangen kan kobles fra både ansiktsdelen og styringsventilen. Utstyret kan da brukes som en filtreringsenhet. SR 200 Airline kan brukes som et alternativ til filtermasker i alle situasjoner der filtermasker anbefales. Dette gjelder spesielt hvis brukeren utfører hardt eller vedvarende arbeid, og hvis de forurensende stoffene har dårlige varslingsegenskaper eller er særlig giftige. SR 200 er laget av materialer som ikke fremkaller friksjonsgnister, noe som gjør at enheten kan brukes i et eksplosivt og lett antennelig miljø. Styringsventil, strømningsmåler og varslingsfløyte for midlertidig og kontinuerlig overvåking av luftstrømsmengde er inkludert.

  • Beltemontert reguleringsventil. Luftstrøm 150–320 l/min ved arbeidstrykk 5–7 bar.
  • Gjennomstrømningsmåler og varselfløyte for midlertidig og kontinuerlig kontroll av luftmengden er inkludert.
  • Samsvarer med EN 14594:2005 klasse 4A og 4B.
  • Tekniske data:
  • Tildelt beskyttelsesfaktor med trykkluft: 1000
  • Tildelt beskyttelsesfaktor med filter: 500
Art.nr. Str. EAN Enhet Pakke Kartong
1614 - 7392203103101 Stk 1 -

Mer info: