EN 352-8


Mulighet til å høre på radio og samtidig være beskyttet mot støy.