EN 352-7


Nivåavhengige ørepropper er konstruert for å slippe gjennom viktige utvendige lyder samtidig som de gir lydisolering ved høye nivåer. De kan brukes i omgivelser med avbrutt eller støtvis støy (impulsstøy) hvor utvendige akustiske varselsignaler må høres samtidig. Denne standarden omhandler de øreproppene som er utstyrt med en elektronisk krets for lydregenerering.