EN 352-6


Øreklokker med mulighet for radio-/telefonkommunikasjon.