EN 352-2


EN 352-2 definerer ørepropper som alle hørselsvern som brukes direkte i ørekanalen eller hulrommet i øret.

I henhold til forskriftene anbefales bruk av ørepropper:

  • Ved kontinuerlig støy (lavere frekvenser)
  • Når øreklokker har en tendens til å forårsake kraftig svette
  • Når også vernebriller brukes
  • Når også annet verneutstyr brukes, for eksempel hodebeskyttelse, åndedrettsvern eller ansiktsvern
  • Sammen med øreklokker i korte perioder med ekstrem støy
  • De generelle kravene for ørepropper er regulert i EN 352-2, og del 7 beskriver sikkerhetskravene og tester for ørepropper som baserer seg på nivå.