EN 352-1


Øreklokker i samsvar med standarden EN 352-1 er definert som hørselsvern som omgir hvert av brukerens eksterne øre med en funksjonell kapsel. Siden det ofte er ønskelig å sette på og ta av hørselsvern ofte i områder med variabel lydeksponering, blir øreklokker anbefalt for slike miljøer.

De ulike delene av standarden EN 352-1 om krav til øreklokker regulerer også:

  • Krav til øreklokker festet til industrivernehjelmer (del 3)
  • Krav til sikkerhet og tester på nivåavhengige øreklokker (del 4)
  • Krav til sikkerhet og tester på øreklokker med aktiv støykompensasjon (del 5)
  • Krav til sikkerhet og tester på øreklokker med kommunikasjonsenheter (del 6)