EN 352


Standarden EN 352 regulerer generelle krav for hørselvern som en del av det beskyttende arbeidstøyet.

Valg av egnet hørselvern i samsvar med DIN EN 352 avhenger av bestemte driftsforhold og typen støy som oppstår på arbeidsplassen. Krav for hørselvern blir regulert etter dette og klassifisert som følgende typer:

 • Ørepropper
 • Øreklokker
 • Vernehjelmer med hørselvern
 • Støyverndrakter
 • I tillegg til generelle krav i samsvar med DIN EN 352, blir produktspesifikke funksjoner og krav regulert i følgende spesialstandarder.

I samsvar med DIN EN 352 må alle hørselsvern merkes med:

 • Produsentens navn eller varemerke og modellnavn
 • EN-nummer
 • Instruksjoner for innsetting, bruksområder og generell bruk (etter behov)
  nominell størrelse
 • CE-merking
 • Indikasjon for gjenbruk eller engangsbruk (relevant for ørepropper)
  merking for venstre og høyre øre (for otoplastikk)