Beskyttelsesfaktorer


Åndedrettsvern klassifiseres etter type og beskyttelsesfaktor. Begrepet beskyttelsesfaktor kan brukes som hjelpemiddel ved valg av åndedrettsvern. Hvilken beskyttelsesfaktor et åndedrettsvern gir, bestemmes av summen av lekkasjene fra omgivelsene. Beskyttelsesfaktoren angir åndedrettsvernets evne til å rense luften. Jo farligere luftforurensning som finnes i omgivelsene, desto høyere beskyttelsesfaktor må åndedrettsvernet gi. Hvis stoffet er kreftfremkallende eller kan penetrere huden, bør man bruke åndedrettsvern med betydelig høyere beskyttelsesfaktor.

Tenk på følgende for å oppnå best mulig beskyttelsesfaktor:

  • At masken tetter mot ansiktet.
  • Gjennomfør funksjonstest av inn- og utåndingsventiler.
  • Bruk riktig filter med tilstrekkelig kapasitet.

Skjegg og beskyttelsesfaktor:

Mange studier av ansiktstilpasning viser klart at skjegg reduserer beskyttelsesfaktoren i tettsittende masker i betydelig grad. Ansiktshår som skjegg, bart og kinnskjegg nedsetter beskyttelsesnivået i tettsittende åndedrettsvern og gjør at det kreves trykkdrevet beskyttelse for å sikre tilstrekkelig vern mot forurensing.

Tildelt beskyttelsesfaktor (APF) er basert på målinger i og utenfor verneenheten, utført på arbeidere i virkelige arbeidsmiljøer.

Nominell beskyttelsesfaktor (NPF) er basert på laboratoriemålinger i forbindelse med godkjenning av verneutstyret i henhold til NS-EN-standarden.

Beregning av verneutstyret som trengs på arbeidsplassen bør baseres på den tildelte beskyttelsesfaktoren (APF).