Filterguide


Partikkelfilter:
Partikkelfilter brukes for å beskytte mot støv eller aerosoler. Partikkelfilter merkes med P og hvit fargekode. Klassifiseres etter filtreringsgrad i henhold til EN 143:2000 (Partikkelfilter) og EN 149:2001 (Filtrerende halvmasker mot faste og væskeformige partikler). Partikkelfiltre beskytter kun mot partikler!

R = Reusable, NR = Not reusable

Gassfilter
Det finnes flere typer gassfilter, avhengig av bruksområde. For å få riktig beskyttelse er det viktig å vite hvilke stoffer som kan forekomme slik at man kan velge riktig gassfiltertype. Klassifiseres med fargekoder og bokstaver etter hvilke typer gasser/damper man eksponeres for. Gassfiltre beskytter kun mot gasser og damper!

Etter metning av gassfiltret skjer et akselerende gjennomslag, og filteret bør byttes i god tid før metning. Filterbeskyttelse bør derfor kun benyttes mot gasser og damper som har klare varselegenskaper i form av lukt eller smak.

Kombinasjonsfilter
Kombinasjonsfilter brukes når gass/damp og partikler forekommer samtidig, for eksempel:

  • Ved sprøyting av væsker
  • Kondensering av gass/damp
  • Oppvarming av stoffer