Verdt å vite


Det handler om lungene dine. Det handler om luftveiene dine. For at de skal kunne utføre sine livsviktige funksjoner både i dag og i fremtiden, må du beskytte dem mot skadelig forurensning. Enkelte partikler eller gasser er ikke bare ubehagelige å puste inn, men de kan faktisk være så skadelige at de kan forårsake varig og av og til dødelig sykdom.

For å kunne velge riktig type åndedrettsvern, er det viktig å finne ut hvilke stoffer som er i miljøet, samt i hvilke konsentrasjoner de forekommer. For optimal beskyttelse er det også viktig at åndedrettsvernet tilpasses slik at man forhindrer lekkasje. Det er 100 % brukstid som gjelder, og det må passe til ansiktet ditt og være komfortabelt å bruke.

I alle situasjoner der det er risiko for skadelige partikler eller gasser, må du bruke egnet åndedrettsvern. Åndedrettsvernet skal være tilpasset brukeren og arbeidsoppgaven. Enkelte luftforurensninger kan påvirke øynene, og også spesielt i høye konsentrasjoner, tas opp gjennom huden. Der det forekommer slike risikoer, skal åndedrettsvernet kompletteres med øyevern og tett vernedrakt.

DISSE SPØRSMÅLENE MÅ VÆRE AVKLART FØR DU VELGER UTSTYR:

Er oksygenkonsentrasjonen lavere enn 19 %?

 • Hvis oksygenkonsentrasjonen er lavere enn 19 %, eller i miljøer hvor oksygenkonsentrasjonen ikke er målt og det kan være oksygenmangel, må det brukes trykkluftmatet åndedrettsvern.

Er det oksygenmangel?

 • Filterutstyret må ikke brukes ved oksygenmangel.

Hvilke stoffer finnes i arbeidsmiljøet?

 • Er de farlige?
 • Hvilke hygieniske grenseverdier har disse stoffene?
 • Finnes stoffene i gass- eller partikkelform?
 • Hvor høy er konsentrasjonen av stoffene i miljøet?

Er det eksplosjonsfare?

 • Utføres det arbeid i miljøer hvor det er eksplosjonsfare, må man bruke eksplosjonssikkert utstyr (EX) i samsvar med ATEX-direktivet 94/9/EF. Gjelder ved valg av motorisert åndedrettsvern.

ÅNDEDRETTSVERN DELES INN I TO HOVEDGRUPPER:

Filterbeskyttelse:

 • Luften går gjennom et filter som renser den.
  Skal kun brukes ved normal oksygenkonsentrasjon i luften. Beskytter mot gass/damp, partikler og en kombinasjon av gass og partikler.

Åndedrettsapparater:

 • Luft/oksygen fra en ikke-forurenset kilde
  Beskyttelsen fungerer uavhengig av luften i omgivelsene. Bærbart åpent eller lukket system, og trykkluftsapparat med slange.