3M 4279+


Kull- og partikkelfilter er integrert som en enhet med maskens ramme. Ergonomisk design med lav profil gir et godt synsfelt. Forbedret utåndingsventil reduserer åndedrettsmotstanden med mer enn 30 prosent sammenlignet med tidligere modell

  • Beskytter mot organisk damp (kokepunkt over 65 °C) og mot uorganiske og sure gasser og ammoniakk i konsentrasjoner opptil 10 x HGV eller 1000 ppm, den laveste verdien gjelder, og mot partikler opptil 10 x HGV.
  • I samsvar med EN 405, klasse FFABEK1P3D.

Art.nr. Str. EAN Enhet Pakke Eske
1491 - 4054596256361 Stk 1 10

Mer info: