Salgsbetingelser

Ordrebehandling: Rutiner for levering og ordretyper spesifiseres i prosess ved oppstart/etablering av kundeforhold.

Fraktbetingelser: Lagervarer leveres FOB Stavanger, men fraktfritt ved netto ordreverdi over kr. 8.000,-. Vi benytter Bring som transportør og ordrer som medfører fraktkostnader for kjøper belastes med Brings til enhver tids gjeldende nettopriser.

Betalingsbetingelser: Faktura forfaller til betaling 21 dager etter fakturadato eller i henhold til avtale. Vi har faktureringsdag den 15. (ev. nærmeste virkedag) og siste virkedag hver mnd. I praksis vil betingelsene da være 1-15 + 21 dager. Ved for sen betaling belastes forsinkelsesrente i henhold til ”Lov om renter ved forsinket betaling”. Faktura sendes elektronisk per mail eller EHF.

Priser: Vi forbeholder seg retten til prisjusteringer ved prisendring fra leverandør, samt retting av teknisk feilprising uten forvarsel. Nettoprisene kan justeres kontinuerlig av Scan Safe. Dersom frakt, emballasje, assuranse, tollsatser, offentlige gebyrer endres i forhold til det som gjaldt ved avtaleinngåelse kan prisene endres tilsvarende. Vår prisperiode er årlig 1/1-30/6 og 1/7-31/12.

Transportskader, manko og feilleveranser: Transportskader, manko og feilleveranser må rapporteres innen 7 dager fra mottatte varer. Fraktkostnader dekkes kun dersom Scan Safes transportør benyttes.

Returer: Varer kan returneres mot et gebyr på 25% hvis ikke annet er avtalt. Aktuelle returer må avtales på forhånd. Scan Safe forbeholder seg retten til fritt på kommersielt grunnlag å avgjøre hvorvidt retur av produkt skal godkjennes. Returvarer må være i original emballasje, uskadet, i salgsmessig stand og ikke eldre enn 6 måneder. Utgåtte eller utgående varer, bestillingsvarer og varer med nærstående utløpsdato tas ikke i retur. Skyldes returen feil fra Scan Safes side, dekkes fraktkostnadene kun dersom vår transportør er benyttet.

Reklamasjon: Kjøpslovens betingelser gjelder ved reklamasjon. Varer kan returneres etter avtale med Scan Safe. Innsendelse av produkter til reklamasjon skal alltid være avtalt på forhånd. Angi også kontaktperson, mail og telefonnummer. Dersom ikke reklamasjon eller garanti gjelder, faktureres det for servicekostnader.

Service: Produkter til service, reparasjon eller vedlikehold må avtales på forhånd. Varer sendes deretter i henhold til avtalte prosedyrer. Angi også kontaktperson, mail og/eller telefonnummer. Service- og reparasjonskostnader faktureres etter avtalte.

Eiendomsrett: Scan Safe beholder eiendomsretten til varene inntil hele kjøpesummen er betalt. Unntaket er handelsvarer som er videresolgt til 3. person.

Force majeure: Scan Safe fraskriver seg alt ansvar dersom avtalen ikke oppfylles ved følgende omstendigheter: Arbeidskonflikt, konkurser, brann, krig, mobilisering, rekvirering, beslag, valutarestriksjoner, opprør, knapphet på transportmidler eller varer, samt andre omstendigheter som partene ikke kan råde over.

Betingelser, konklusjon: Overstående betingelser regnes som akseptert ved kjøp av Scan Safes produkter.