Verdt å vite


Øyevern bruker man for å beskytte seg mot risikoer rettet mot øyne og ansikt. Disse risikoene kan være både mekaniske, for eksempel i form av flyvende partikler, og kjemiske, for eksempel i form av kjemikaliesøl. Stråling, for eksempel i form av UV-stråling eller sterkt lys, kan også være risikoer man utsettes for i løpet av en arbeidsdag.

For å kunne velge riktig beskyttelse, er det viktig at man finner ut hvilke risikoer som finnes i miljøet og at man påser at beskyttelsen er tilpasset personen som skal bruke det.

Den eneste måten å beskytte seg helt mot øyeskader på arbeidsplassen, er å bruke øyevern hele tiden.

For å være helt beskyttet må man:

  • Være fornøyd med øyevernet.
  • Velg øyevern med riktig passform.
  • Bruke riktig beskyttelse til arbeidsoppgaven.
  • For å oppnå optimal beskyttelse, er det viktig at øyevernet byttes ut med jevne mellomrom. Hvis passformen blir dårlig, eller hvis linsene får riper.

Fordi det finnes mange forskjellige beskyttelsesnivåer og bruksområder, har hvert øyevern egen merking.

Eksempel på test av øyevern

Mekanisk test
Mekanisk test i samsvar med NS-EN 166 (forsterket fasthet) gjøres blant annet ved at man slipper en stålkule som er 22 mm i diameter ned på beskyttelsesglasset med en hastighet på 5,1 m/s. «S» angir at denne testen er gjennomført.

Tilleggstest for beskyttelse mot partikler med høy hastighet
Stålkule med diameter 6 mm brukes og skytes på beskyttelsesglasset.

  • Lavenergi anslag – 45 m/s merkes med «F» – (briller, panoramabriller, visir)
  • Middelsenergi anslag – 120 m/s merkes med «B» – (panoramabriller, visir)
  • Høyenergi anslag – 190 m/s merkes med «A» – (visir)

Optisk test
Øyevernets optiske kvalitet deles inn i tre klasser. Linsen merkes med 1, 2 eller 3. Klasse 1 er den beste klassen når det gjelder optiske egenskaper.

Forskjellige typer øyevern
På arbeidsplasser hvor det er fare for øyeskader skal det brukes øyevern. Det finnes flere ulike typer øyevern, og det er viktig å velge den typen som passer best i det aktuelle arbeidsmiljøet.

Vi deler inn vernebriller i kategoriene vanlige vernebriller, kapselbriller/goggles og sveisebriller.

Vernebriller
Vernebriller skal alltid ha sidebeskyttelse for å forhindre at partikler kan trenge inn i øynene. Det finnes vernebriller med både klare og fargede linser. Enkelte vernebriller kan også brukes utenpå vanlige briller.

Kapselbriller/Goggles
Kapselbriller sitter helt tett rundt øynene og brukes der det er risiko for kjemikaliesøl eller i miljøer hvor det er mye partikler. Disse kan brukes over vanlige briller, og de har justerbar reim. Mange har også ventilasjon og duggbeskyttet linser, men finnes også i gass- og lufttette varianter.

Sveisebriller
Sveisebrillene beskytter øynene mot stråling i forbindelse med sveising. Disse finnes i heldekkende og oppfellbare modeller. Sveisebrillene kan velges med ulik tetthetsgrad.

Ansiktsskjermer/Visirer
I enkelte miljøer må man beskytte både øyne og ansikt. Da er ansiktsskjermer et godt valg. Det finnes skjermer i ulike materialer som passer i ulike miljøer. Ansiktsskjermer kan også kombineres med hjelm og hørselvern.