Verdt å vite


Håndskader:

Hånden er et av våre viktigste verktøy. Dessverre er hånd- og fingerskader vanlig på arbeidsplasser og er ofte forårsaket av skarpe gjenstander. Beskyttelseshansker reduserer skaderisikoen ved håndtering av kniver, metall, byggematerialer, glass og stiv plast m.m. 32% av alle rapporterte yrkesskader med sykefravær er relatert til hendene (10% i hånden og 22% på fingrene).

Hånden kan skades av:

 • Kjemikalier, flytende
 • Kjemikalier, gassform
 • Løsemidler
 • Smuss/olje
 • Varme
 • Kulde
 • Spisse/skarpe gjenstander
 • Objekter i bevegelse (klemskader)
 • Feilaktig hudrengjøring
 • m.m.

Dine hender er verdens dyreste verktøy:

 • Ingen finmekanikk i verden, kan måle seg med våre henders komplekse muligheter, og deres unike bruksområder.
 • Intet annet verktøy forventes å holde like lenge.
 • En del skader går aldri å reparere.
 • Ta vare på ditt verktøy.

Verdens viktigste verktøy er følsomt:

 • En håndskade kan innebære en kronisk funksjonshemning!
 • En alvorlig skade kan medføre at man er borte fra arbeidet i lang tid.
 • En skadet hånd kan innebære tapt gripeevne og problemer med å kjenne varme og kulde
 • En seneskade kan innebære en framtid med begrenset bevegelighet
 • Det kan ta mange måneder med behandling for å få hånden til å fungere normalt igjen.

Noen faktorer å ta hensyn til ved valg av arbeidshansker:

 • Hvilken risiko skal man beskytte seg mot?
 • Må hanskene beskytte mot mer enn én risiko?
 • Er det viktig å ha et bra grep?
 • Er det viktig med fingerfølsomhet?
 • Hvor lang tid skal hanskene benyttes?
 • Er det kaldt eller varmt?
 • Er det vått eller tørt?
 • Kan håndsvette bli et problem?
 • Er det spesielle krav til produktbeskyttelse?

De hanskene man velger må være de som best oppfyller kravene på det beskyttelsesnivå, komfort og passform som brukeren behøver. Valg av hansker innebærer ofte et kompromiss mellom foretrukne egenskaper.

Konkrete råd (Arbeidstilsynet):

Arbeidsgiver:

 • Sørg for at det blir gjort vurderinger i forhold til hvilke hansker som skal brukes ved forskjellige typer arbeidsoperasjoner. Involver gjerne BHT
 • Rutiner for kontroll og renhold av hansker kan være en del av HMS-systemet
 • Sørg for å ha klare rutiner og instrukser for bruk av hansker.
 • Du kan aldri tillate arbeidstakere å ikke bruke vernehansker dersom det er en risiko for skade

Arbeidstaker:

 • Husk å bruke hansker der det er behov for det. Selv når du skal utføre kortvarige arbeidsoperasjoner
 • Er du i tvil om hvilke hansker du bør bruke så sjekk sikkerhetsdatabladet eller søk bistand.
 • Husk at du er pliktig å bruke vernehansker i samsvar med arbeidsgivers instrukser.
 • Hanskene skal være tilpasset deg og ditt arbeid.