EN 374:2016


EN ISO 374-1:2016 - Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer.

Blir klassifisert som Type A, B eller C. Avhengig av beskyttelsesnivå og antall kjemikalier den beskytter mot.

Består av fem deler, og er basert på tre testmetoder:

 • Del 1: EN ISO 374-1: 2016. Terminologi og ytelseskrav for beskyttelse mot farlige kjemikalier
 • Del 2: EN ISO 374-2: 2014. Penetrasjonstest (motstand mot gjennomtrengning)
 • Del 3: EN ISO 374-3: 2016  Permeasjonstest (motstand mot molekylær gjennomtrengning av flytende kjemikalier)
 • Del 4: EN ISO 374-4: 2013. Degradasjonstest (motstand mot nedbrytning ved kjemikalier)
 • Del 5: EN ISO 374-5: 2016. Terminologi og ytelseskrav for beskyttelse mot mikroorganismer

Type A: Penetrasjonsmotstand (EN 374-2: 2014). Beskytter >30 min. mot minst 6 kjemikalier i standard kjemikalieliste (EN 16523-1)

Type B: Penetrasjonsmotstand (EN 374-2: 2014). Beskytter >30 min. mot minst 3 kjemikalier i standard kjemikalieliste (EN 16523-1)

Type C: Penetrasjonsmotstand (EN 374-2: 2014). Beskytter >10 min. mot minst 1 kjemikalie i standard kjemikalieliste (EN 16523-1)

For at en hanskemodell skal kunne godkjennes under EN ISO 374-1:2016, må den gjennomgå testen og oppnå et be­skyttelsesnivå som minst tilfredsstiller type C.

HUSK!

 • At uansett hva slags materiale du har i hansken så bryter kjemikalien alltid gjennom. Det er bare et spørsmål om tid.
 • Kjemikaliebeskyttende hansker er i mange tilfeller kun éndagshansker!

EN ISO 374-2:2016 Penetrasjonstest

 • Innebærer kjemikaliens og/eller mikroorganismens vei gjennom porøse materialer, sømmer, pinholes (meget små hull, som nålestikk) eller gjennom andre ufullkommeligheter på ikkemolykært nivå i hanskens beskyttelsesfilm.
 • Hansken skal ikke vise lekkasje i tester med luft og/eller vann, og skal testes i henhold til akseptert kvalitetsnivå – d.v.s. AQL-nivå.

Prestasjonsnivå:

 • Nivå 3   AQL >0,65
 • Nivå 2   AQL >1,5
 • Nivå 1   AQL >4,0

Resultater i tester beskriver at pr 100 hansker er:

 • Nivå 3: mindre enn 0,65 hansker i gjennomsnitt defekte.
 • Nivå 2: mindre enn 1,5 hansker i gjennomsnitt defekte.
 • Nivå 1: mindre enn 4 hansker i gjennomsnitt defekte.

EN ISO 374-3:2016 Permeasjonstest

 • Hanskens beskyttelsesfilm av f.eks. naturgummi eller plast er ikke alltid en beskyttelsesbarriere mot kjemikalier. Hvis overflaten på hansken er porøs fungerer den i visse tilfeller som en svamp som suger opp kjemikaliene og dermed også trenger gjennom hanskematerialet og inn til huden raskere. Derfor er det ytterst viktig å måle gjennombruddstiden, eller den tid det tar for en kjemikalie å trenge gjennom beskyttelsesfilmen og komme i kontakt med huden.

Resultater:

 • Tetthet: Minste tillatte lengde som er væsketett skal tilsvare minimum lengden på hanskene som er spesifisert i EN420
 • Måles i minutter >10, >30, >60, >120, >240, >480 min.

EN ISO 374-4:2016 Degradasjonstest

 • En skadelig forandring av en eller flere emner i hanskematerialet. Hvor rask nedbrytingen skjer er avhengig av hvilken kjemikalie hansken er i kontakt med.
 • Betyr fysisk materialforringelse. Etter at kjemikalien har vært i konstant kontakt med materialet en time gjøres en punkteringstest. Kraften blir angitt med resultat 1-4.

EN ISO 374-5:2016 Beskyttelse mot mikroorganismer

 • For hansker som er beskyttet mot bakterier og levende organismer, blir piktogrammet biologisk fare påført. For dette må hansken testes i henhold til EN 374-2:2016 for lekkasje. For beskyttelse mot bakterier, levende organismer og virus, har piktogrammet i tillegg begrepet «VIRUS», under. For denne standarden må hansken testes i henhold til EN 374-2:2016 for bakterier og levende organismer, og testet i henhold til ISO 16604:2004 (metode B) ved bruk av bakterie penetrasjonstesten.