CE kategorier


CE mark icon symbol, european certificate. CE logo manufacturer product sign europeene label quality.

Vernehansker deles inn i 3 kategorier, avhengig av type og hvilken risiko eller fare hanskene skal beskytte mot:

CE Kategori 1 – hansker til bruk i lavrisikosituasjoner.
Eksempler på hansker i denne kategorien er husholdningshansker til beskyttelse mot vaske-, oppvask- eller rengjøringsmidler og hansker til beskyttelse mot varme gjenstander eller temperaturer som ikke overstiger +50 °C. Øvrige hansker i denne kategorien kan være til lettere arbeid i for eksempel hage eller arbeidsoppgaver der risikoen for alvorlig skade er liten.

CE Kategori 2 - alle typer hansker som ikke er klassifisert som kategori 1 eller 3.
I denne kategorien klassifiseres hansker som brukes der risikoen ikke er klassifisert som lav eller svært høy. Her kreves det også at hanskene er testet ved et godkjent testinstitutt og typegodkjent av akkreditert organ. Disse hanskene skal være merket med et piktogram som viser hanskens beskyttelsesfunksjon. I denne kategorien finner man ofte hansker som beskytter mot mekanisk risiko i henhold til EN 388.

CE Kategori 3 - hansker som skal brukes i farlige omgivelser og der det er høy risiko for at en alvorlig skade kan oppstå.
Hansker i denne kategorien brukes når det er risiko for at det kan oppstå alvorlig eller varig skade, for eksempel ved håndtering av aggressive kjemikalier. For at disse hanskene skal få CE-merket, kreves det at de er testet av godkjent testinstitutt, godkjent av akkreditert organ samt at produksjonskontroll av produkt eller produksjon er gjennomført.

Hva betyr CE-merking?

  • CE-merking (CE = Communauté Européenne) er det synlige bevis på at et produkt oppfyller sikkerhetskravene som er fastsatt i ett eller flere metodedirektiv.
  • CE-merkingen er ikke et kvalitetsstempel!
  • Vær klar over at CE-merkingen bare indikerer samsvar med de grunnleggende sikkerhets- og definisjonskravene.
  • Produktets egenskaper (brukervennlighet, komfort o.s.v.) og holdbarhet kan være dårlige uten at det går ut over sikkerheten.