Verdt å vite


Det finnes to hovedtyper av hodevern innen industri og byggesektoren: Hjelmer og letthjelmer. Hvilken hodevern som skal brukes, avhenger av hvilke risikoer som finnes på arbeidsplassen.

Når skal man bruke hjelm?
Hjelm skal alltid brukes i miljøer hvor det er risiko for:

 • Fallende gjenstander
 • Klemskader
 • Varmestråling
 • Sprutende smeltet metall
 • Elektrisk strøm – enkelte hjelmer eller innredninger er laget for arbeidssituasjoner i nærheten av dette.
 • Elektriske lysbuer – hvis det er risiko for dette, finnes det pakker som inneholder hjelm, hørselvern og visir som er spesielt godkjente mot elektriske lysbuer.
 • Ved arbeid i kulde bør man bruke hjelm som også har plass til lue.

Når skal man bruke letthjelm?
Letthjelm skal alltid brukes i miljøer hvor det er risiko for:

 • At man slår hodet i harde gjenstander, skarpe gjenstander eller utstikkende gjenstander, for eksempel på trange steder.

Aldringsbestandighet

For en industrihjelm finnes det ikke generelle svar eller informasjon i standarden som sier når hjelmen skal byttes ut. Dette skyldes at hjelmer brukes og oppbevares i ulike miljøer. Hjelmene er fabrikktestet i et miljø som tilsvarer tre år i skandinavisk klima. Etter testen viste hjelmene stort sett uendrede egenskaper. Denne tiden kan reduseres hvis hjelmen utsettes for for eksempel kjemikalier eller langvarig sollys.

Hjelmen må byttes umiddelbart hvis den utsettes for:

 • Kjemikalier
 • Kraftig støt
 • Langvarig sollys

Det er vanskelig å gi et generelt svar på levetiden til en hjelm når det kommer til UV-stråling, siden strålemengden avgjøres av hvor mye man oppholder seg utendørs og hvor sterk strålingen er.

Test av hjelmer
I den europeiske standarden EN 397 kan hjelmer testes i ulike klasser, for eksempel:

 • Kuldetest skal gjennomføres i –10 °C, mens –20 og –30 °C er frivillig.
 • Hjelmer som oppfyller det strengeste kravet, altså –30 °C, kan også ha høy sidestivhet (LD).

Hjelmer kan også være testet og godkjent for blant annet:

 • Metallsprut (MM)
 • Elektrisk isolering (440 V AC)

Tilbehør til hjelmer
Det finnes forskjellige typer tilbehør til hjelmer, blant annet hørselvern, øyevern, hakebånd og hjelmluer.

Hørselvern og øyevern
Brukes i tillegg til hjelmen ved hjelp av adaptere som monteres i sporene på hjelmen.
Bruksanvisning for hørselvernet og øyebeskyttelsen angir hvilke hjelmtyper de er testet med.

Hakebånd
Hjelm med hakebånd skal alltid brukes i byggesektoren.
Hakebåndets låseanordning skal løse ut ved trekkraft på 15–25 kg.

Hjelmluer
Ved arbeid i kulden kan en hjelmlue hjelpe til med å holde varmen.
Hjelmluen beskytter også hals og nakke.