Sundstrøm SR 597


Gassfilter, spesialdesignet til å greie de høye luftgjennomstrømmingene viften gir. Godt dimensjonert karbonmengde gir høy opptaksevne og lang levetid. Viften brukes alltid med 2 identiske filtre. Hvert filter er testet ved 125 l/min og greier gjennombruddstidene uten den minste lekkasje. Gassfiltrene skal alltid brukes i kombinasjon med partikkelfilter.

Tekniske data:

A1: Beskytter mot organiske gasser og damp, f.eks. løsemidler, med kokepunkt over +65 °C.

B2: Beskytter mot uorganiske gasser og damp, f.eks. klor, hydrogensulfid og hydrogencyanid.

E2: Beskytter mot sur gass og damp, f.eks. svoveldioksid og hydrogenfluorid.

K1: Beskytter mot ammoniakk og visse aminer, f.eks. etylendiamin.

  • Godkjennelse: EN 12941:1998 + A2:2008, EN 12942:1998 + A2:2008
Art.nr. Str. EAN Enhet Eske Kartong
1460 - 7392203102722 Par 1 -

Mer info: