Sundstrøm SR 299-2


SR 299-2 er et kombinert filter som består av Klasse 1 gassfilter og Klasse 3 partikkelfilter. Filteret er designet for bruk i Sundström helmasker og halvmasker. Filteret er type ABEK1-Hg-P3 R og gir beskyttelse mot følgende typer gasser, damper og partikler: Type A beskytter mot organiske gasser og damper, som løsemidler, med kokepunkt > +65 °C. Type B beskytter mot uorganiske gasser og damper, som klor, hydrogensulfid og hydrogencyanid. Type E beskytter mot syregasser og damper, f.eks. svoveldioksid og hydrogenfluorid. Type K beskytter mot ammoniakk og enkelte aminer, slik som etylendiamin. Type Hg beskytter mot kvikksølvdamp. Advarsel. Maksimum brukstid: 50 timer. Type P3 R* beskytter mot alle typer partikkelforurensninger, f.eks. støv, damp og røyk. *R (Gjenbrukbar): Filteret er tiltenkt flere gangers bruk.

Passer til helmasker med filteradapter 280-3, og Sundströms halvmasker.

Samsvarer med EN 141:1990.

Observer at gassfilter klasse 1 kun kan brukes i konsentrasjoner opp til 0,1 volumprosent (1000 ppm) . Gassfilter klasse 2 kun kan brukes i konsentrasjoner opp til 0,5 volumprosent (5000 ppm) samt i miljøer med normalt oksygeninnhold (ca 20%).

Art.nr. Str. EAN Enhet Eske Kartong
1498 - 7392203202651 Stk 3 -

Mer info: